Wykaz połączeń promowych według tras i obsługującego je Armatora

TRASAARMATOR
ST. PETERSBURG - HELSINKI - SZTOKHOLMSt. Peter Line
ST. PETERSBURG - HELSINKI - TALLINN - SZTOKHOLMSt. Peter Line